VILA TAMARA
Apatinski put bb, 25000 Sombor
Tel/Fax: +381 25 434 110
E-mail: office@vila-tamara.com